Aktualności

Uzupełnienie listy plenerów, wystaw i publikacji

    Listy plenerów, wystaw i publikacji zostały uzupełnione na podstawie informacji od dawnych członków Koła, kwerendy przeprowadzonej w materiałach archiwalnych oraz wykazów zamieszczonych w publikacjach Koła.

Yello - Artystyczne Koło Naukowe im. prof. Ryszarda Natusiewicza

    Niniejsza strona od marca br. służy jako archiwum historyczne Koła Rysowników Architektury. Bieżąca działalność jego następcy - Yello Artystycznego Koła Naukowego im. prof. R. natusiewicza jest opisywana na stronie Forum Yello.
Wszystkich zainteresowanych działalnością w organizacji zapraszamy na Forum.

Nowa nazwa, nowy regulamin i nowy zarząd

    To zmiany jakie zaszły w wyniku decyzji Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się 20.02.2010 r w ZCS.
Koło Naukowe Rysowników Architektury ze względu na fuzję z Niezależnym Ruchem Artystycznym "Yello", poszerzenie zakresu działalności m.in. o malarstwo, rzeźbę i fotografię oraz uczczenie pamięci założyciela Koła Rysowników w 45 rocznicę założenia naszej organizacji zmieniło nazwę na Yello - Artystyczne Koło Naukowe im. prof. Ryszarda Natusiewicza.

Walne zebranie członków Yello i KNRA

    W sobotę 20 lutego 2010 w budynku C-13 P.Wr. ZCS o godzinie 18.00 odbędzie się walne zebranie wszystkich członków YELLO i KNRA.
Zebranie odbędzie się w sali 1.13. W celu wcześniejszego przyjścia w jakieś sprawie należy skontaktować się z Panią Iloną Roszkowską.

Ruch Artystyczny Yello w KNRA

   W wyniku wstępnych rozmów Łukasza Netczuka, p.o. prezesa Koła Rysowników z Panią Iloną Rorzkowską, szefową Ruchu Artystycznego "Yello" w najbliższym czasie dojdzie do połączenia obu grup w ramach Koła Naukowego Rysowników Architektury, działającego przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. 

Nowa strona KNRA

    Od stycznia 2010 roku Koło Rysowników posiada nową stronę internetową. Oprócz grafiki zmianie uległa też struktura strony i menu. Jest ona teraz dynamiczna, oparta o CSS, XHTML i SHTML, dzięki czemu łatwiej będzie wprowadzać zmiany.